menu

Team

Dr. Silke Swinnen

Dr. Silke Swinnen specialiseerde zich in de algemene oogheelkunde aan het Universitair Ziekenhuis Leuven en studeerde af in het jaar 2011.

Van 2011 tot 2021 werkte zij in de oogartsenpraktijk Bree en werd bijkomende ervaring opgedaan bij collega-oogartsen in Maaseik, Maasmechelen en het Ziekenhuis Oost-Limburg Genk.

In januari 2021 is zij gestart met haar eigen oogartspraktijk in Pelt.

Dr. Swinnen is verbonden aan het Ziekenhuis Maas en Kempen voor het uitvoeren van chirurgische ingrepen. Ziekenhuis Maas en Kempen is gelegen aan de Diestersteenweg 425 in Maaseik.

Zij heeft zich gespecialiseerd in de volgende ingrepen:

  • Cataractchirurgie
  • Refractieve chirurgie op basis van lensimplanten
  • Ooglidcorrecties, zowel functioneel als esthetisch
  • Medische retina / intravitreale injecties

Dr. Swinnen is voorzitter van de LOK groep oogartsen Noord-Oost Limburg.

Optometrist

Britt Abrahams studeerde af in 2009 aan de hogeschool-universiteit Brussel als Opticien-Optometrist.

Na haar opleiding heeft ze ervaring opgedaan als klinisch optometrist in het Universitair Ziekenhuis van Leuven en bij de collega-oogartsen in Maaseik.

In juli 2022 is ze gestart als optometrist in de oogartsenpraktijk Pelt en zal ze onder supervisie van dr. Swinnen controles, metingen en verschillende aanvullende onderzoeken uitvoeren.

Jolien Stinkens

Medisch secretaresse

Jolien Stinkens heeft in 2020 de opleiding medisch secretariaat afgerond.
In januari 2022 is ze gestart als medisch secretaresse in de oogartspraktijk Pelt en vervult ze haar administratieve en organisatorische rol.